Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eerlijke concurrentie in de haven

De haven- en transportsector is een grote en belangrijke sector van onze economie. Eerlijke concurrentie leidt ook in deze sector tot scherpe prijzen, betere kwaliteit en meer innovatie. De ACM krijgt signalen dat niet iedereen zich aan de regels houdt. Dit is niet goed voor onze economie en schadelijk voor bedrijven en consumenten. ACM besteedt de komende jaren daarom veel aandacht aan bedrijven in de haven en transportsector. Gezonde concurrentie binnen in de havens geeft Nederlandse bedrijven ook meer concurrentiekracht buiten Nederland. Op die manier kunnen Nederlandse havens, zoals de haven van Rotterdam, de concurrentie met buitenlandse haven aan.

Wat doet ACM in de haven- en transportsector?

Informeren en handhaven:

  • Door duidelijker te maken wat de concurrentieregels zijn, weten bedrijven wat wel en niet mag. Bedrijven kunnen hun gedrag hierop aanpassen.
  • Door bedrijven die de regels toch overtreden aan te pakken, stoppen wij de schade aan bedrijven en consumenten.

Op die manier werkt ACM aan een eerlijk speelveld voor bedrijven in de haven en transportsector.

Hoe concurreert u eerlijk?

  • U bepaalt zelf uw prijs zonder dat af te stemmen met concurrenten
  • U bepaalt zelf welke klanten u wilt benaderen en maakt geen afspraken over het verdelen van de markt
  • U houdt informatie over bijvoorbeeld prijzen, klanten en productiekosten voor uzelf.
  • U bepaalt zelf of en met welke prijs u inschrijft op een aanbesteding of tender.

De gevolgen voor u van oneerlijke concurrentie

  • Oneerlijke concurrentie leidt tot onnodig hoge prijzen en lagere kwaliteit.
  • Oneerlijke concurrentie belemmert verbeteringen/innovatie in uw bedrijf en andere havenbedrijven.
  • Oneerlijke concurrentie beperkt de vrijheid voor bedrijven om zich te onderscheiden en hun eigen beleid vast te stellen.

Lees meer over de Europese Verordening voor zeehavens