Prijsmonitor voedselketen

Onze eerste prijsmonitor 2020 is de start van een meerjarig onderzoek naar de prijsvorming in de landbouwsector op verzoek van Ministerie van LNV. De prijsmonitor heeft 2 doelen:

  1. Meer inzicht in de prijsontwikkeling in de voedselketen voor reguliere en duurzame producten
  2. Beter beeld van de belemmeringen bij een overstap van reguliere naar duurzame landbouw

Kosten meestal gedekt, maar belemmeringen

De meerkosten die boeren en tuinders maken voor het produceren van duurzame producten worden in 5 van de 6 onderzochte gevallen gedekt door de extra opbrengsten. Alleen biologische melkveehouders maken gemiddeld genomen verlies op hun productie.

Boeren en tuinders ervaren verschillende belemmeringen voor de omschakeling naar duurzame landbouw. Bijvoorbeeld onzekerheid over de omschakelkosten of (steeds) wisselende productie-eisen bij keurmerken.

Prijsmonitor 2020

De monitor 2020 betreft onze analyse op basis van het onderzoek van Wageningen Economic Research (WR) naar de prijsontwikkeling van 6 reguliere en biologische producten in de periode 2017-2018. Het gaat om melk, uien, tomaten, witte kool/zuurkool, peren en varkensvlees.

Agro-Nutri Monitor 2020: prijsvorming duurzaam geproduceerd voedsel

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.