Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Agro-Nutri monitor 2021

De ACM heeft op 04 oktober 2021 een onderzoeksrapport aangeboden aan demissionair Minister Carola Schouten. De titel van het rapport is: “Agro-Nutri monitor 2021: Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming”.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de ACM verzocht deze prijsmonitor in de agro-nutri sector uit te voeren. Het Ministerie van LNV wilde meer inzicht in de prijsontwikkeling in de keten van landbouwproducten voor reguliere en duurzame productie. Daarnaast wilde het Ministerie van LNV een beeld krijgen van de mogelijke belemmeringen die primaire producenten ervaren bij een overstap van reguliere naar duurzame landbouw.

Het onderzoek is in opdracht van de ACM opgesteld door Wageningen Economic Research (hierna: WR). WR heeft voor zeven producten de kosten en opbrengsten van primaire producenten en andere schakels in de voedselketens onderzocht. WR heeft daarbij reguliere producten vergeleken met producten die voldoen aan de eisen voor biologische productie. Het onderzoek is uitgevoerd voor uien, spruitkool, peren, tomaten, melk, varkensvlees en tafelaardappelen.

De Agro-Nutri monitor 2021 volgt op de Agro-Nutri monitor 2020. De resultaten van de Agro-nutri monitor 2021 zijn consistent met de monitor van 2020. In de meeste gevallen worden de meerkosten voor biologische productie gedekt door de opbrengsten. De omschakelkosten voor boeren en tuinders zijn substantieel maar niet onoverkomelijk.

 

Documenten

Agro Nutri monitor 2021 - hoofddocument (PDF - 2.4 MB) Agro Nutri monitor 2021 - achtergronddocument (PDF - 4.39 MB)