Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Deelonderzoek: Verkoopstrategieën van Nederlandse supermarkten

Supermarkten zijn een belangrijke schakel bij het stimuleren van de verkoop van duurzaam voedsel. Vorig jaar was één van de belangrijkste conclusies uit de Agro Nutri Monitor 2021 dat de bereidheid van consumenten om duurzamere producten te kopen laag was. Supermarkten hebben de mogelijkheid om het aankoopgedrag te beïnvloeden via hun verkoopstrategieën. Het onderzoek brengt in beeld wat de huidige verkoopstrategieën van de vijf grootste supermarktketens zijn.

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn:

  • Supermarkten verduurzamen hun assortiment via een stapsgewijze vervanging van gangbare (reguliere) landbouwproducten door producten met een niet-biologisch duurzaamheidskeurmerk. De mate waarin gangbare producten binnen het assortiment al zijn vervangen door een duurzamere variant verschilt per productgroep en per supermarkt. Deze vervangingsstrategie waarin steeds meer niet-biologische producten door certificering duurzamer worden, wordt tot op heden vooral toegepast op verse producten van het eigen huismerk, vaak afkomstig uit Nederland, en minder bij bewerkte, geconserveerde of diepvriesproducten.
  • Supermarkten hanteren geen strategie om klanten te stimuleren meer biologische producten te kopen ten koste van gangbare producten of producten met een niet-biologisch duurzaamheidskeurmerk. Deze keuze wordt overgelaten aan de klant.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Aan de hand van deze resultaten doet de ACM een drietal suggesties voor vervolgonderzoek:

  • onderzoek de mogelijkheden om de voortgang van de verduurzaming per productgroep en per supermarktketen inzichtelijk te maken;
  • onderzoek de mogelijkheden om de vergoeding voor de meerkosten van duurzamere productie door de producent op te nemen in de beoordelingscriteria van de Keurmerkenwijzer;
  • voer vergelijkbaar onderzoek uit naar de verkoopstrategieën van (toeleveranciers van) speciaalzaken en de horeca.
 

Documenten

Deelonderzoek supermarkten (PDF - 279.29 KB)