Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief aan minister van LNV over Agro-Nutri Monitor 2020; prijsvorming duurzaam geproduceerd voedsel

De ACM heeft op 08 oktober 2020 aanbiedingsbrief en een onderzoeksrapport aangeboden aan Minister Carola Schouten. De titel van het rapport is: “Agro-Nutri Monitor 2020: Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming”.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de ACM verzocht een prijsmonitor uit te voeren. Dit onderzoek is in opdracht van de ACM opgesteld door Wageningen Economic Research (hierna: WR). Het Ministerie van LNV wilde meer inzicht in de prijsontwikkeling in de keten van landbouwproducten voor reguliere en duurzame productie. Daarnaast wilde het Ministerie van LNV een beeld krijgen van de mogelijke belemmeringen die primaire producenten ervaren bij een overstap van reguliere naar duurzame landbouw.

WR heeft voor zes producten de kosten en opbrengsten van primaire producenten en andere schakels in de voedselketens onderzocht, en daarbij reguliere producten vergeleken met producten die voldoen aan de eisen voor biologische productie. Het onderzoek is uitgevoerd voor uien, witte kool/zuurkool, peren, tomaten, koemelk en varkensvlees.

Uit het onderzoek en de gesprekken die de ACM heeft gehad blijkt dat de kosten die boeren en tuinders maken voor het produceren van biologische agrarische producten in vijf van de zes onderzochte gevallen gedekt worden door de opbrengsten. Alleen biologische melkveehouders maken gemiddeld genomen verlies op hun productie. Boeren en tuinders ervaren verschillende belemmeringen voor de omschakeling naar biologische landbouw.

 

Documenten

Agro-Nutri Monitor - Aanbiedingsbrief LNV (PDF - 165.8 KB)