Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze NWEA op ontwerpbesluit nieuwe Netcode

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van NWEA, mede namens NVDE en Pawex op het ontwerpbesluit van de ACM voor het samenvoegen van de Netcode en de Systeemcode elektriciteit.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat over het samenvoegen van de Netcode en de Systeemcode elektriciteit en het wijzigen van een aantal andere codes. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.

Wat houdt de zienswijze van NWEA in?

NWEA reageert ten eerste op het onderdeel blindvermogen. In het ontwerpbesluit heeft de ACM aangegeven aanvullend onderzoek te doen en een aantal artikelen uit het codewijzingsvoorstel is daarom niet overgenomen. NWEA geeft aan dat ook andere artikelen die zien op blindvermogen uit de Netcode zouden moeten worden verwijderd. NWEA gaat ook in op de artikelen 3.19, zesde en zevende lid, die ook nog niet zijn overgenomen in de nieuwe Netcode.

In het besluit van 20 december 2018 reageert de ACM op de zienswijze.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen ook aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland of NEDU opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze NVDE, NWEA en PAWEX ontwerpbesluit samenvoegen netcode en systeemcode (PDF - 450.08 KB)