Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze VEMW op ontwerpbesluit nieuwe Netcode

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van VEMW op het ontwerpbesluit van de ACM voor het samenvoegen van de Netcode en de Systeemcode elektriciteit.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat over het samenvoegen van de Netcode en de Systeemcode elektriciteit en het wijzigen van een aantal andere codes. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.

Wat houdt de zienswijze van VEMW in?

VEMW heeft een aantal opmerkingen gemaakt. Deze zien op de wijzigingen en toevoegingen van een aantal begrippen en voor een aantal punten heeft VEMW om een toelichting of verduidelijking gevraagd. Daarnaast heeft VEMW een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen ook aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland of NEDU opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze VEMW op ontwerpbesluit samenvoegen netcode en systeemcode (PDF - 1.62 MB)