Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging samenvoegen Netcode en Systeemcode

02-07-2018

Introductie

Netbeheer Nederland en de NEDU hebben voorstellen ingediend om meerdere codes te wijzigen. Ook worden de Netcode en de Systeemcode elektriciteit samengevoegd. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.

Welke wijzigingen worden voorgesteld?

Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening) bevat verschillende onderwerpen die nu in de Netcode en Systeemcode elektriciteit worden geregeld. Omdat het niet is toegestaan om nationale regels te hebben die al door Europese Verordeningen worden geregeld moeten de Netcode en Systeemcode worden gewijzigd. Daarnaast laat de RfG Verordening op sommige onderdelen ruimte voor netbeheerders om voorwaarden in te vullen. Ook dat gebeurt met deze codewijziging. Ook zijn er begrippen die nu door de verschillende Europese Verordeningen worden gedefinieerd en daarom moeten worden gewijzigd in de nationale codes.

Belangrijkste onderdelen van het voorstel zijn:  

  • Verwijdering van teksten die voorwaarden bevatten die al rechtsreeks door de RfG Verordening worden voorgeschreven. Waar de RfG Verordening ruimte geeft, wordt deze ruimte ingevuld.
  • De Netcode en Systeemcode worden samengevoegd.
  • Terminologie en begrippen worden gewijzigd en in overeenstemming gebracht met Europese begrippen.
  • De Tarievencode elektriciteit, Gebiedsindelingscode elektriciteit en Meetcode elektriciteit worden ook tekstueel (niet–inhoudelijk) gewijzigd.

De NEDU heeft ook een codewijzigingsvoorstel ingediend omdat in de Informatiecode elektriciteit en gas meerdere verwijzingen naar de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit moeten worden aangepast.  

De ACM heeft het voornemen uiterlijk 17 november 2018 een besluit te nemen.

Inhoudelijke wijzigingen

Netbeheer Nederland heeft ervoor gekozen om alleen inhoudelijke wijzigingen door te voeren die noodzakelijk zijn op basis van de Europese Verordeningen. Zo wijzigen de aansluitvoorwaarden voor nieuwe productie-eenheden vanaf 800W. Bij consumenten is dit relevant vanaf circa drie zonnepanelen (PV panelen). De eisen voor de bestaande productie-eenheden blijven ongewijzigd.

Vervolg

Na deze codewijziging verwacht de ACM in de loop van het jaar nog een aantal codewijzigingen in verband met andere Europese Verordeningen elektriciteit.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?