Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerpbesluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit

22-10-2018

Netbeheer Nederland heeft op 17 mei 2018 een voorstel ingediend bij de ACM om verschillende Elektriciteitscodes te wijzigen. Daarnaast heeft de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) een voorstel ingediend om de Informatiecode elektriciteit en gas te wijzigen.

Nieuwe Europese Verordeningen bevatten verschillende onderwerpen die nu in de Netcode en Systeemcode elektriciteit worden geregeld (met  name Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening)). Omdat het niet is toegestaan om nationale regels te hebben die al door Europese Verordeningen worden geregeld moesten de Netcode en Systeemcode worden aangepast. Deze codes zijn vervolgens samengevoegd tot één Netcode elektriciteit. De Informatiecode wordt aangepast om verwijzingen naar artikelen in de oude Netcode en Systeemcode te actualiseren naar de nieuwe Netcode elektriciteit.

Daarnaast laat de RfG Verordening op sommige onderdelen ruimte voor netbeheerders om voorwaarden in te vullen. Ook dat gebeurt met deze codewijziging. De eisen gelden niet voor bestaande productie-eenheden. De eisen voor bestaande eenheden zijn opgenomen in hoofdstuk 14 van de nieuwe Netcode elektriciteit.

De ACM heeft twee technische onderwerpen niet overgenomen in het ontwerpbesluit. Het gaat om de eisen aan opwekkingseenheden over de levering van blindstroom en de eisen van de frequentie-gradiënt. Uit het GEN-verslag blijkt dat marktpartijen deze eisen te streng vinden, met bijbehorende kosten voor hen. De ACM wil nader onderzoek doen naar deze eisen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 3 december 2018.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?