Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Netbeheer Nederland op ontwerpbesluit nieuwe Netcode

14-01-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerpbesluit van de ACM voor het samenvoegen van de Netcode en de Systeemcode elektriciteit.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat over het samenvoegen van de Netcode en de Systeemcode elektriciteit en het wijzigen van een aantal andere codes. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.

Wat houdt de zienswijze van Netbeheer Nederland in?

Netbeheer Nederland heeft een aantal (grotendeels) tekstuele wijzigingen voorgesteld.

In het besluit van 20 december 2018 reageert de ACM op de zienswijze.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen ook aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland of NEDU opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?