Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Samenvoegen Netcode en Systeemcode elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over voorstellen van Netbeheer Nederland en NEDU om meerdere codes te wijzigen. Ook worden de Netcode en de Systeemcode elektriciteit samengevoegd. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.

Meer informatie over de Europese Verordeningen

Wat houdt het besluit in?

Het besluit van ACM houdt in dat de ACM de voorstellen van Netbeheer Nederland en NEDU grotendeels vaststelt.

Wat is het doel van dit besluit?

Deze codewijziging zorgt ervoor dat meerdere codes worden gewijzigd. Zo worden de Netcode en de Systeemcode elektriciteit samengevoegd. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.

Op 22 oktober 2018 heeft de ACM een ontwerpbesluit gepubliceerd. Naar aanleiding van dit ontwerpbesluit heeft de ACM zienswijzen ontvangen die hebben geleid tot een aantal wijzigingen. In de Toelichting bij het besluit reageert de ACM op de zienswijzen en wordt beschreven welke wijzigingen er zijn doorgevoerd.

De ACM heeft twee technische onderwerpen niet overgenomen in het ontwerpbesluit en ook niet in het besluit. Het gaat om de eisen aan opwekkingseenheden over de levering van blindstroom en de eisen van de frequentie-gradiënt. De ACM wil nader onderzoek doen naar deze eisen.

Europese achtergrond

Nieuwe Europese Verordeningen bevatten verschillende onderwerpen die nu in de Netcode en Systeemcode elektriciteit worden geregeld (met  name Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening)). Omdat het niet is toegestaan om nationale regels te hebben die al door Europese Verordeningen worden geregeld moesten de Netcode en Systeemcode worden aangepast. Deze codes zijn vervolgens samengevoegd tot één Netcode elektriciteit. De begrippen in de Begrippencode elektriciteit zijn aangepast aan de definities in de Europese Verordeningen. De Informatiecode wordt aangepast om verwijzingen naar artikelen in de oude Netcode en Systeemcode te actualiseren naar de nieuwe Netcode elektriciteit.

Daarnaast laat de RfG Verordening op sommige onderdelen ruimte voor netbeheerders om voorwaarden in te vullen. Ook dat gebeurt met deze codewijziging. De eisen gelden niet voor bestaande productie-eenheden. De eisen voor bestaande eenheden zijn opgenomen in hoofdstuk 14 van de nieuwe Netcode elektriciteit.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?