Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aanvullende notitie Rebel bij nadere onderbouwing en analyse WACC netbeheer

De ACM heeft zienswijzen ontvangen op de ontwerp methodebesluiten TenneT, GTS en de regionale netbeheerders elektriciteit en gas. Een deel van de zienswijzen ziet op de methodiek ter vaststelling van en de wijze van bepalen van de hoogte van de WACC. WACC is de afkorting van Weighted Average Cost of Capital en staat voor de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van een bedrijf. Naar aanleiding van de zienswijzen heeft de ACM Rebel verzocht tot nadere onderbouwing en analyse van een aantal aspecten rondom de vaststelling van de WACC.

De huidige notitie dient ter aanvulling op de notitie van Rebel van 26 juli 2016.

 

Documenten

Aanvullende notitie Rebel bij nadere onderbouwing en analyse WACC netbeheer (PDF - 255.85 KB)
 

Meer in deze zaak

 

Zie ook