Kruimelpad

Nadere onderbouwing en analyse van Rapport Rebel: The WACC for the Dutch TSO’s and DSO’s

ACM heeft zienswijzen ontvangen op de ontwerp methodebesluiten TenneT, GTS en de regionale netbeheerders elektriciteit en gas. Een deel van de zienswijzen ziet op de methodiek ter vaststelling van en de wijze van bepalen van de hoogte van de WACC. Naar aanleiding van de zienswijzen heeft ACM Rebel verzocht tot nadere onderbouwing en analyse van een aantal aspecten rondom de vaststelling van de WACC.

Rebel heeft bij de huidige notitie ook een aanvullende notitie geschreven. Deze notitie is te vinden onder 'Zie ook'.