Kruimelpad

WACC-methode bij methodebesluit GTS 2017-2021

De WACC-bijlage bevat een gedetailleerde beschrijving van de methode waarmee de ACM het redelijk rendement vaststelt. Deze methode maakt onderdeel uit van de methodebesluiten. Verder verwijst de ACM een aantal keer naar het onderzoek dat Rebel voor de ACM heeft uitgevoerd om de WACC te bepalen.

 

Meer in deze zaak