Kruimelpad

Zienswijze VEMW op Statische Efficiëntie GTS 2017-2021

ACM heeft het ontwerpmethodebesluit Statische Efficiëntie GTS ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. VEMW heeft een zienswijze op dit ontwerpmethodebesluit ingediend.

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook