Kruimelpad

Zienswijze NOGEPA op Statische Efficiëntie GTS 2017-2021

ACM heeft het ontwerpmethodebesluit Statische Efficiëntie GTS ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. NOGEPA heeft een zienswijze op dit ontwerpmethodebesluit ingediend.

Meer informatie over ontwerpmethodebesluiten

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook