Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze GTS op ontwerpmethodebesluit GTS 2017-2021

13-06-2016

ACM heeft op 6 april 2016 een ontwerpmethodebesluit voor GTS voor de reguleringsperiode 2017-2021, voor zes weken ter inzage gelegd. GTS  heeft middels een zienswijze gereageerd op dit ontwerpmethodebesluit.

Zie ook:

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook