Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT gewijzigde veilingregels lange termijn capaciteit

TenneT TSO B.V. heeft een verzoek ingediend tot wijziging van de veilingregels voor lange termijn toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit (Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (hierna: EU HAR)) bij de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM)

Vorig jaar heeft ACM bij besluit van 2 oktober 2015 de EU HAR goedgekeurd. Dit betrof een vrijwillige vroegtijdige implementatie van de beoogde Europese Verordening voor Forward Capacity Allocation en meer specifiek de verplichting op grond van artikel 51 daarvan om een voorstel voor veilingregels voor lange termijn capaciteit in te dienen. De EU HAR is tot stand gekomen door overleg tussen de verschillende transmissiesysteembeheerders in de Europese Unie. De EU HAR harmoniseert de veilingregels binnen de Europese Unie verder.

Het doel van de nu voorgestelde wijziging is om de EU HAR nog verder in lijn te brengen met de beoogde Verordening voor Forward Capacity Allocation. Ook dit traject betreft een vrijwillige implementatie omdat de Verordening nog niet in werking is getreden.

Wilt u reageren op het verzoek van TenneT?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan ACM. Opmerkingen dienen uiterlijk zeven dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het bovengenoemde zaaknummer kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl.

Meer informatie

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Documenten

Verzoek TenneT gewijzigde veilingregels lange termijn capaciteit (PDF - 913.88 KB)
 

Bijlagen

Ondersteunend document TenneT (PDF - 1.05 MB) Begeleidende brief TenneT (PDF - 148.91 KB)