Kruimelpad

Besluit

Methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 2017 - 2021

02-09-2016

Bij uitspraak van 24 juli 2018 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (ECLI:NL:CBB:2018:348) is dit methodebesluit vernietigd. Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 2017-2021 vastgesteld.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methode vastgesteld op grond waarvan zij de tarieven die de regionale netbeheerders (RNB) elektriciteit in rekening mogen brengen aan hun afnemers bepaalt.

Bijlagen

  1. Bijlage 1 Formulebijlage regionale netbeheerders elektriciteit
  2. Bijlage 2 Bijlage WACC-methode
  3. Bijlage 3 Reactie ACM op zienswijzen belanghebbenden