Kruimelpad

Besluit

Methodebesluit TenneT 2017-2021 Systeem

02-09-2016

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de ACM in de tussenuitspraak van 24 juli 2018 van (ECLI:NL:CBB:2018:347) opgedragen om dit methodebesluit te herstellen dan wel een nieuw besluit te nemen. Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit TenneT systeemtaken 2017-2021 vastgesteld dat in plaats treedt van dit besluit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetwerk, TenneT, worden bepaald.

Bijlagen

  1. Bijlage 1 Formulebijlage TenneT Systeemtaken
  2. Bijlage 2 WACC-methode
  3. Bijlage 3 Reactie ACM op zienswijzen belanghebbenden