Kruimelpad

Methodebesluit TenneT 2017-2021 Net op zee

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de ACM in de tussenuitspraak van 24 juli 2018 van (ECLI:NL:CBB:2018:347) opgedragen om dit methodebesluit te herstellen dan wel een nieuw besluit te nemen. Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit netbeheerder van het net op zee 2017-2021 vastgesteld dat in plaats treedt van dit besluit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan zij de toegestane inkomsten voor de netbeheerder van het net op zee TenneT bepaalt.

Zie ook

  1. Bijlage 1 Formulebijlage netbeheerder van het net op zee TenneT
  2. Bijlage 2 WACC
  3. Bijlage 3 Reactie ACM op zienswijzen belanghebbenden

Meer informatie over methodebesluiten