Kruimelpad

Besluit

Methodebesluit RNB gas 2017 - 2021

02-09-2016

Bij uitspraak van 24 juli 2018 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (ECLI:NL:CBB:2018:348) is dit methodebesluit vernietigd. Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit regionale netbeheerders gas 2017-2021 vastgesteld.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven die de regionale netbeheerders gas in rekening mogen brengen aan hun afnemers, worden bepaald.

Bijlagen

  1. Bijlage 1 Formulebijlage regionale netbeheerders gas
  2. Bijlage 2 WACC-methode
  3. Bijlage 3 Reactie ACM op zienswijzen belanghebbenden