Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit TenneT 2017-2021 Transport

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de ACM in de tussenuitspraak van 24 juli 2018 van (ECLI:NL:CBB:2018:347) opgedragen om dit methodebesluit te herstellen dan wel een nieuw besluit te nemen. Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit TenneT transporttaken 2017-2021 vastgesteld dat in plaats treedt van dit besluit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetwerk, TenneT, worden bepaald.

Op 13 april 2017 heeft de ACM dit besluit gewijzigd.

Bijlagen

  1. Bijlage 1 Formulebijlage TenneT Transport
  2. Bijlage 2 Bijlage WACC-methode
  3. Bijlage 3 Reactie ACM op zienswijzen belanghebbenden
 

Documenten

Methodebesluit TenneT 2017-2021 Transport (PDF - 725.06 KB)