Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Fudura op ontwerp codebesluit gesloten distributiesystemen (GDS)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen vanĀ Fudura op het ontwerp codebesluit waarmee ACM zich voorneemt om veertien codes te wijzigen in verband met het in lijn brengen van het begrippenkader in de codes met de wettelijk gedefinieerde begrippen, en het vastleggen van regels voor derdentoegang op gesloten distributiesystemen (en andere netten die niet door een openbare netbeheerder worden beheerd).

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het doel van het ontwerp codebesluit is dat de codes energie in lijn worden gebracht met de relevante wet- en regelgeving en dat de regels over derdentoegang in de codes voor alle partijen transparant zijn neergelegd.

Derdentoegang betekent dat energieleveranciers vrij toegang hebben tot de netten die dienen voor het transport van elektriciteit en gas. Hierdoor kunnen afnemers van energie, waaronder consumenten, gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van energieleverancier. Op basis van Europese regelgeving hebben afnemers recht op deze vrije leverancierskeuze.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM, omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland en/of NEDU opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.