Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit gesloten distributiesystemen (GDS)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland om de codes energie te wijzigen ten aanzien van de regels voor derdentoegang op gesloten distributiesystemen en andere netten die niet door een openbare netbeheerder worden beheerd. Ook brengt het voorstel het begrippenkader in de codes in lijn met de wettelijk gedefinieerde begrippen. Het voorstel bevat wijzigingen van veertien codes.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

In het ontwerpbesluit van ACM staat dat de voorstellen van Netbeheer Nederland binnen de wettelijke kaders blijven en dat ACM ze daarom wil vaststellen. Dit voornemen is gebaseerd op de informatie die ACM heeft gekregen van Netbeheer Nederland. Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van ACM hebben marktpartijen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Het doel van het ontwerpbesluit is dat de codes energie in lijn worden gebracht met de relevante wet- en regelgeving en dat de regels over derdentoegang in de codes voor alle partijen transparant zijn neergelegd.

Derdentoegang betekent dat energieleveranciers vrij toegang hebben tot de netten die dienen voor het transport van elektriciteit en gas. Hierdoor kunnen afnemers van energie, waaronder consumenten, gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van energieleverancier. Op basis van Europese regelgeving hebben afnemers recht op deze vrije leverancierskeuze.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

 

Documenten

Ontwerp codebesluit gesloten distributiesystemen (GDS) (PDF - 421.07 KB)