Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aangepast voorstel codewijziging gesloten distributiesystemen (GDS)

Netbeheer Nederland heeft een aangepast voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de codes energie. Het oorspronkelijke voorstel is op 26 september 2013 ingediend. Met het aangepaste voorstel worden de codes gewijzigd ten aanzien van de regels voor derdentoegang op gesloten distributiesystemen en andere netten die niet door een openbare netbeheerder worden beheerd. Daarnaast brengt het voorstel het begrippenkader in de codes in lijn met de wettelijk gedefinieerde begrippen. Het voorstel bevat wijzigingen van veertien codes.

Wat is derdentoegang?

Derdentoegang betekent dat energieleveranciers vrij toegang hebben tot de netten die dienen voor het transport van elektriciteit en gas. Hierdoor kunnen afnemers van energie, waaronder consumenten, gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van energieleverancier. Op basis van Europese regelgeving hebben afnemers recht op deze vrije leverancierskeuze.

Wat is de reden van deze codewijziging?

Het voorstel heeft betrekking op de wetswijziging in juli 2012 van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet inzake de omzetting van “particuliere netten” naar “gesloten distributiesystemen”. Daarnaast ziet het voorstel op wijzigingen naar aanleiding van een wetswijziging in januari 2014 samenhangend met het Energierapport 2011.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?