Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM biedt ontwerp marktanalysebesluit ontbundelde toegang aan bij Europese Commissie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stuurt het ontwerp marktanalysebesluit ontbundelde toegang  ter toetsing naar de Europese Commissie.

ACM heeft eind oktober 2014 het ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang gepubliceerd. Met dit ontwerpbesluit ziet ACM er op toe dat concurrenten van KPN, zoals Tele2, Vodafone en Online, toegang krijgen tot het netwerk van KPN.

Hierdoor ontstaat meer keuze voor consumenten en bedrijven op het gebied van internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten. Bovendien leidt concurrentie vaak tot lagere prijzen en betere dienstverlening.

Partijen konden op dit besluit reageren. Twaalf partijen hebben een zienswijze ingediend. Daarnaast heeft ACM in februari 2015 marktpartijen de gelegenheid gegeven om op enkele onderdelen op elkaars zienswijze te reageren.

ACM heeft de zienswijzen van marktpartijen uitvoerig bestudeerd. Ook heeft ACM aan onderzoeksbureau WIK gevraagd in een rapport nog een aantal vragen te beantwoorden. ACM geeft haar reactie op de zienswijzen in de zogenaamde ‘Nota van Bevindingen’.

Op basis van de zienswijzen heeft ACM besloten enkele verplichtingen die zij aan KPN oplegt, aan te passen. Eén van deze aanpassingen gaat over de verplichting aan KPN tot het leveren van virtuele toegang (VULA) tot zijn netwerk. Als KPN met marktpartijen een overeenkomst bereikt over de invulling van de toegang en de tarieven ziet ACM af van een beoordeling. KPN kan  nu eerder investeringen doen die het kopernetwerk sneller maken. Voor afnemers leidt die aanpassing er toe dat ze eerder weten waar ze aan toe zijn. 

ACM biedt het ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang samen met deze Nota van Bevindingen bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft vier weken om hier op te reageren. Nadat ACM de reactie van de Commissie heeft ontvangen, publiceert zij haar definitieve marktanalysebesluit voor de markt voor ontbundelde toegang.

 

Documenten

ACM biedt ontwerp marktanalysebesluit ontbundelde toegang aan bij Europese Commissie (PDF - 4.89 MB)
 

Meer in deze zaak