Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit RNB elektriciteit 2014-2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven voor de regionale netbeheerders elektriciteit worden bepaald. Het gaat om de tarieven voor het transport van elektriciteit over het distributienet en voor de aansluiting. Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van de regionale netbeheerders elektriciteit. De inkomsten van de regionale netbeheerders dalen in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 met gemiddeld 8% per jaar.

Belanghebbenden hebben hun zienswijze tijdens de consultatieperiode kunnen indienen. ACM heeft deze zienswijzen in het definitieve besluit verwerkt.

Daarnaast heeft ACM medio september extra klankbordgroepen georganiseerd over de regulering. De reacties van belanghebbenden zijn verwerkt in de definitieve besluiten.

In december 2013 worden de tarievenbesluiten voor de regionale netbeheerders voor 2014 vastgesteld.

Hieronder vindt u het methodebesluit en de formulebijlage.

2 documenten hebben betrekking op zowel het methodebesluit van de regionale netbeheerders als op andere methodebesluiten, te weten:

 

Documenten

Methodebesluit RNB elektriciteit 2014-2016 (PDF - 1.03 MB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 formules, bij Methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit 2014-2016 (PDF - 415.07 KB)
 

Meer in deze zaak