Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit (2014-2016)

Enkele regionale netbeheerders elektriciteit zijn in beroep gegaan tegen het methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. Op 5 maart 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een tussenuitspraak gedaan in dit beroep.

Tussenuitspraak van het CBb

In de tussenuitspraak oordeelt het CBb dat het methodebesluit niet draagkrachtig is gemotiveerd voor zover het betreft (i) de vergoeding van kosten van vreemd vermogen binnen de WACC en (ii) het aandeel van de afzet van de periodieke aansluitdienst in de samengestelde output.

Het CBb draagt ACM op deze gebreken in het besluit te herstellen of te wijzigen. Met het gewijzigde methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit geeft ACM gehoor aan deze opdracht van het CBb.

 

Documenten

Gewijzigd methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit (2014-2016) (PDF - 1.08 MB)