Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel DELTA Netwerkbedrijf voor tarieven 2014 regionaal netbeheer elektriciteit

DELTA Netwerkbedrijf beheert een regionaal netwerk van elektriciteitskabels in Nederland en lost storingen op. Voor deze wettelijke taken mag DELTA Netwerkbedrijf kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

DELTA Netwerkbedrijf heeft op 18 oktober 2013 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2014 in rekening wil brengen. ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt in december 2013 de hoogte van de tarieven. ACM heeft een berekening opgesteld waarmee de regionale netbeheerders elektriciteit een tarievenvoorstel voor 2014 kunnen maken:

ACM publiceert het tarievenvoorstel van DELTA Netwerkbedrijf op haar website. ACM heeft eventuele vertrouwelijke informatie uit het tarievenvoorstel verwijderd. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 november 2013 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van DELTA Netwerkbedrijf in 2014 worden berekend. Hierop baseert ACM de definitieve tarieven.

Meer informatie

Toezicht op regionale netbeheerders elektriciteit

 

Bijlagen

Voorstel DELTA Netwerkbedrijf voor tarieven 2014 regionaal netbeheer elektriciteit (XLSX - 76.45 KB) Tarievenvoorstel DELTA netwerkbedrijf MS-aansluittarief (PDF - 49.82 KB) Tarievenvoorstel DELTA Netwerkbedrijf motivatie PAV (XLSX - 12.89 KB)