Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit (2014-2016)

ACM publiceert de gewijzigde methodebesluiten voor GTS en de regionale netbeheerders elektriciteit en gas voor de periode 2014 – 2016. Deze wijziging houdt verband met een aanpassing van de WACC.

De netbeheerders zijn eerder in beroep gegaan tegen de WACC in de methodebesluiten 2014-2016. Op 12 januari 2016 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) een 2e tussenuitspraak gedaan in dit beroep.

Tussenuitspraak van het CBb

In het methodebesluit had ACM een WACC vastgesteld van 3,6%. In de tussenuitspraak van 12 januari 2016 oordeelt het CBb dat ACM niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot de keuze van de kostenvoet vreemd vermogen van 3,85%. De kostenvoet vreemd vermogen is een onderdeel binnen de WACC.

Het CBb heeft ACM opgedragen om in overleg met de netbeheerders de kostenvoet vreemd vermogen opnieuw te bepalen, waarbij het door de netbeheerders aangedragen ‘trapjesmodel’ als uitgangspunt moet worden genomen. In dit model wordt expliciet rekening gehouden met bestaande leningen.

Met de gewijzigde methodebesluiten geeft ACM gehoor aan deze opdracht van het CBb. ACM heeft de wijze waarop ze de kostenvoet vreemd vermogen bepaalt in deze besluiten aangepast. Omdat ACM uitgaat van de meest actuele gegevens wijzigt de kostenvoet vreemd vermogen van 3,85% naar 3,57%. Aangezien netbeheerders niet slechter mogen worden van hun beroep wijzigt de hoogte van de WACC uiteindelijk niet.

De tussenuitspraak van het CBb betekent een afwijking van de tot op heden door ACM gehanteerde reguleringsmethodiek.

Hieronder vindt u het methodebesluit. 1 document heeft betrekking op zowel het methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit als op andere methodebesluiten, te weten:

 

Documenten

Gewijzigd methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit (2014-2016) (PDF - 949.6 KB)