Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit TenneT 2013 Transport

Met deze besluiten geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 41c, eerste lid en artikel 41e, vierde lid van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan stelt de Raad de tarieven, die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste en tweede lid van de E-wet, jaarlijks vast.

Tevens geeft de Raad met het besluit voor algemene transporttaken uitvoering aan artikel 41a, tweede lid van de E-wet. Op grond hiervan kan de Raad het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina) voor transporttaken gedurende een reguleringsperiode wijzigen.

Onderhavige besluiten betreffen de vaststelling van de maximum tarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 voor het transport op het extra hoogspanningsnetwerk (met een spanningsniveau van 220/380 kV) en voor het transport op het hoogspanningsnet (met een spanningsniveau van 110/150 kV). Daarnaast worden met het besluit voor transporttaken de rekenvolumina gewijzigd. De aan deze besluiten toegevoegde bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze besluiten. Tevens is het rapport dat ten grondslag ligt aan de beoordeling van de doelmatigheid van Project Wateringen, en het rapport dat ten grondslag ligt aan de beoordeling van de doelmatigheid van Cluster Eemshaven toegevoegd aan deze webpagina.

Afnemerscategorie

Tariefdrager

Tarief

(€)

Rekenvolume
     
Afnemers EHS (220-380 kV)    
- Vastrecht transportdienst per jaar 12.478,96 44
- kW gecontracteerd per jaar 4,62 1.100.561
- kW max per maand 0,47 10.786.802
     
Afnemers EHS (220-380 kV) maximaal 600 uur per jaar    
kW gecontracteerd per jaar 2,31 43.291
kW max per week 0,15 358.667
     
Afnemers HS (110-150 kV)    
- Vastrecht transportdienst per jaar 2760,00 146
- kW gecontracteerd per jaar 12,99 14.258.456
- kW max per maand 1,26 147.430.301
     
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar    
- kW gecontracteerd per jaar 6,49 238.138
- kW max per week 0,44 2.031.772

 

Tariefdrager Tarief

(€)

Rekenhoeveelheid in kWh
     
Tarief systeemdiensten per kWh 0,00111 109.553.216.342

 

 

 

Documenten

Tarievenbesluit TenneT 2013 Transport (PDF - 107.65 KB)
 

Bijlagen

104187 bijlage 1 bij besluit Transporttaken AI Wateringen (PDF - 105.25 KB) 104187 Berekening toegestane inkomsten TenneT 2013 (XLS - 166.5 KB) 104187 Rapport doelmatigheid project Wateringen (PDF - 419.94 KB) 104187 Rapport doelmatigheid van Cluster Eemshaven (PDF - 488.6 KB)