Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Bezwaar Tarievenbesluit TenneT 2013

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de bezwaren van TenneT en VEMW tegen de tariefbesluiten 2013 ongegrond verklaard. In deze tariefbesluiten bepaalt ACM hoe hoog de tarieven mogen zijn die TenneT aan haar afnemers in rekening brengt voor het transport van elektriciteit. Deze afnemers zijn regionale netbeheerders en grote zakelijke afnemers. Regionale netbeheerders berekenen de tarieven die zij aan TenneT betalen door aan consumenten en kleine bedrijven.

Bezwaren TenneT

Volgens TenneT had ACM gebruik moeten maken van haar zogeheten nacalculatiebevoegdheid. Op basis van die bevoegdheid zou ACM de tarieven achteraf kunnen corrigeren. In dit geval gaat het om de inkoopkosten die TenneT in de jaren 2009 tot en met 2011 heeft gemaakt voor naastgelegen elektriciteitsnetwerken. De netwerken van TenneT zijn verbonden met de netwerken van Stedin en Liander. Dit zijn netten op een gelijk spanningsniveau en de netbeheerders maken over de verrekening van de kosten onderling afspraken. TenneT heeft met betrekking tot deze netten kosten gemaakt van 27 miljoen euro.  Door het besluit van ACM worden deze kosten niet verrekend in de tarieven.

ACM legt in het methodebesluit voor TenneT de rekenkundige methode voor de tarieven vast en beschrijft waar zij rekening mee houdt bij de vaststelling van de tarieven. Dit methodebesluit omvat ook een aankondiging van de methode voor nacalculaties die in de tarievenbesluiten worden opgenomen.
TenneT heeft de inkoopkosten laat gemeld bij ACM, ondanks dat TenneT deze had kunnen voorzien. Daardoor heeft ACM de inkoopkosten niet kunnen meenemen in het methodebesluit.

ACM heeft bij haar beslissing om niet na te calculeren een belangenafweging gemaakt. Daarin heeft ACM onder meer meegewogen of de inkoopkosten te voorzien waren, de late melding van de inkoopkosten en de vraag of de inkoopkosten redelijkerwijs door TenneT te dragen zijn.

ACM heeft het belang van de afnemer bij behoud van en zekerheid over de vierde reguleringsperiode zwaarder laten wegen dan het belang van TenneT.

Bezwaren VEMW

VEMW heeft namens de grote zakelijke afnemers ook bezwaar gemaakt tegen de tariefbesluiten van TenneT. Deze bezwaren gingen over de toepassing van de negatieve x-factor, invoeding en totale inkomsten. De bezwaren van VEMW zijn door ACM ongegrond verklaard.

TenneT en VEMW kunnen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beroep aantekenen tegen de beslissing op bezwaar.

 

Documenten

Besluit op Bezwaar Tarievenbesluit TenneT 2013 (PDF - 234.69 KB)