Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit TenneT 2013 Systeem

Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 41c, eerste lid en artikel 41e, vierde lid van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan stelt de Raad de tarieven, die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste en tweede lid van de E-wet, jaarlijks vast.

Onderhavige besluiten betreffen de vaststelling van de maximum tarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 voor het verrichten van systeemtaken.

 

Bijlagen

Besluit Systeemdienstentarief TenneT 2013 (PDF - 78.82 KB) Berekening Tarieven TenneT 2013 (XLS - 166.5 KB)