Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2013 Transport, Balancering en Kwaliteitsconversie

Met deze besluiten geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 82, vijfde lid van de Gaswet. Op grond hiervan stelt de Raad de tarieven, die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in rekening brengt voor de uitvoering van de wettelijke taken, jaarlijks vast. Onderhavige besluiten betreffen de vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de taken genoemd in artikel 10 en 10a, eerste lid, onderdeel b en c van de Gaswet; de transporttaak, de taak betreffende het in evenwicht houden van het gastransportnet (hierna: balancering) en de taak betreffende het in de gewenste samenstelling brengen van gas (hierna: kwaliteitsconversie). De aan dit besluit toegevoegde bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit besluit. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013. Op korte termijn wordt het rapport dat ten grondslag ligt aan de beoordeling van de doelmatigheid van Stikstofbuffer Heiligerlee toegevoegd aan deze webpagina.

 

Documenten

Tarievenbesluit GTS 2013 Transport, Balancering en Kwaliteitsconversie (PDF - 93.51 KB)
 

Bijlagen

104186 Kwaliteitsconversie (PDF - 78.41 KB) 104186 Bijlage 1 Tarieven GTS 2013 (XLS - 165.5 KB) Toelichting bij bijlage 1 Tarieven GTS 2013 (XLS - 806.5 KB)