Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Tarievenbesluit TenneT 2013

De Raad heeft van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het voorstel ontvangen voor de tarieven voor het jaar 2013. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van de tarievenbesluiten, publiceert de Raad het ingediende voorstel. Voor zover het voorstel bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat, is deze informatie niet gepubliceerd.

Belanghebbenden hebben tot 18 oktober 2012 de gelegenheid om hun reactie op het voorstel naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Voor een verzoek om door de Energiekamer NMa te worden gehoord kunt u contact opnemen met Joline van Sintmaartensdijk, telefoonnummer 070-330 1755. Een schriftelijke reactie kunt u, onder vermelding van zaaknummer 104187 richten aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, per post aan Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

 

Bijlagen

104187 Tarievenmodule (XLS - 230.5 KB) 104187 Toelichting tarievenvoorstel (PDF - 49.34 KB) 104187 Bijlage 1: controleverklaring (PDF - 2.55 MB) 104187 Bijlage 2: aanmerkelijke investering (PDF - 739.61 KB) 104186 - 104187 Staatscourant 4 oktober 2012 (PDF - 108.6 KB)