Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging besluit op bezwaar Tarievenbesluit TenneT 2013

Het wijzigingsbesluit voorziet in nacalculatie van inkoopkosten transport door landelijk netbeheerder Tennet TSO B.V.

Op 30 augustus 2016 heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) opdracht gegeven het besluit van 4 april 2014 (104412_1/39, 104412_2/28 en 104413_1/40) aan te passen.

Uitspraak CBb in deze zaak

ACM komt met het wijzigingsbesluit tegemoet aan de tussenuitspaak van het CBb waardoor de inkoopkosten transport naastgelegen netbeheerders alsnog in aanmerking komen voor nacalculatie. Het wijzigingsbesluit ligt voor in de procedure bij het CBb inzake het beroep tegen het besluit van 4 april 2014 van de ACM.Het CBb zal hierover een oordeel geven in de einduitspraak.

 

Documenten

Wijziging besluit op bezwaar Tarievenbesluit TenneT 2013 (PDF - 132.91 KB)