Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: transporttarieven landelijke netbeheerders gas en elektriciteit vastgesteld

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft de tarieven voor 2013 vastgesteld voor zowel de landelijke gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS), als voor de landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT. De tarieven van GTS stijgen gemiddeld met ongeveer 1 procent en de tarieven van TenneT dalen met ongeveer 3 procent. In de tarieven van GTS en TenneT zijn onder andere vergoedingen opgenomen voor de inflatie en investeringen. Tegelijkertijd wordt er een doelmatigheidskorting toegepast.

De tarieven van GTS stijgen door het toestaan van inkomsten voor nieuwe producten en diensten, marktfaciliterende activiteiten en uitbreidingsinvesteringen. Eén toegestane investering van GTS is de stikstofbuffer in Heiligerlee. Deze investering leidt tot een verhoging van het kwaliteitsconversietarief. Deze stikstofbuffer is nodig omdat de gasbel in Nederland steeds kleiner wordt waardoor er steeds meer gas uit het buitenland moet worden ingevoerd. Dit gas heeft een hogere calorische waarde dan vanuit de Nederlandse gasbel gebruikelijk is. Door stikstof toe te voegen aan dit gas wordt het op het juiste calorische gehalte gebracht waarna het door ons netwerk kan worden getransporteerd en worden gebruikt door de huishoudens.

TenneT heeft een belangrijke investering gedaan in Wateringen waar een nieuw transformatorstation is neergezet. Dit was nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad ook voor de toekomst zeker te stellen. De inkomsten van TenneT stijgen naar ongeveer 508 miljoen euro, maar de tarieven dalen mede doordat verwacht wordt dat TenneT meer zal afzetten. Een hogere afzet leidt tot een lager tarief omdat het totaal aan inkomsten van TenneT door de NMa is vastgesteld (omzetregulering).

De NMa verwacht dat de effecten via de tarieven van de leveranciers van gas en de regionale netbeheerders van elektriciteit doorberekend worden aan de afnemers, zowel de zakelijke als de consument. TenneT, GTS en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tariefbesluiten bezwaar en beroep instellen. Als zij bezwaar aantekenen tegen de tariefbesluiten, dan worden de tarieven per 2013 in eerste instantie toch van kracht. Mocht een of meer bezwaren gegrond bevonden worden, dan worden eventueel te veel of te weinig betaalde gelden in toekomstige tarieven verrekend.

De tariefbesluiten met daarin alle vastgestelde tarieven zijn te vinden via onderstaande links. Per afnemer kunnen de tarieven verschillen.