Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit beboet Hotel Group International voor verkooppraktijk

De Consumentenautoriteit legt aan Hotel Group International C.V. en aan de ondernemer een boete op van in totaal EUR 105.000,= voor de wijze waarop het HotelGroup Passport werd verkocht. Consumenten werden telefonisch benaderd met de mededeling dat zij een prijs hadden gewonnen of een gratis reis kregen aangeboden. Vervolgens bleken zij echter een abonnement op een hotelkortingskaart – het HotelGroup Passport- te hebben afgesloten waar zij moeilijk weer vanaf konden komen. De verkoop van producten als het HotelGroup Passport valt onder de timeshare regels. Deze zijn niet nageleefd. Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: “Het vertrouwen van consumenten is door deze praktijk geschaad. Hotel Group International heeft de regels die worden gesteld aan de verkoop en die consumenten beschermen onvoldoende serieus genomen.” Behalve de boete heeft de Consumentenautoriteit ook twee lasten onder dwangsom opgelegd om herhaling van deze praktijk te voorkomen.

Achtergrond besluit

Via haar loket ConsuWijzer ontving de Consumentenautoriteit klachten van consumenten dat zij gebeld waren met de mededeling dat zij een prijs of een reis hadden gewonnen. In het telefoongesprek werd hen niet duidelijk dat zij in werkelijkheid een overeenkomst aangingen voor de hotelkortingskaart HotelGroup Passport. Het HotelGroup Passport was een abonnement voor 12 of 24 maanden dat zonder opzegging automatisch werd omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De kosten voor het abonnement waren EUR 153,95 per jaar. Met de kaart konden consumenten tegen gereduceerd tarief overnachten bij de aangesloten hotels. Als zij de overeenkomst vervolgens wilden opzeggen, lukte dat niet, waarna ze te maken kregen met aanhoudende incassopraktijken. Mede op basis van deze meldingen is de Consumentenautoriteit een onderzoek gestart.

De Consumentenautoriteit heeft vastgesteld dat Hotel Group International heeft nagelaten aan het begin van het telefoongesprek het commerciële doel van het gesprek duidelijk te melden. Door de mededeling van een gratis reis of een prijs werden consumenten op het verkeerde been gezet.

De Consumentenautoriteit heeft tevens vastgesteld dat het HotelGroup Passport een zogenoemd ‘vakantieproduct van lange duur’ is. Dit betekent, dat de verkoop ervan valt onder de vernieuwde timeshare regels. Zo moeten consumenten voordat zij de overeenkomst sluiten informatie ontvangen op een duurzame gegevensdrager. Ook moet de overeenkomst schriftelijk ondertekend worden door beide partijen. Aan beide vereisten is niet voldaan. Het feit dat de overeenkomsten telefonisch werden afgesloten maakt dat de overeenkomsten nietig zijn.

Omdat het consumentenvertrouwen door deze gedragingen ernstig is geschaad, legt de Consumentenautoriteit aan het bedrijf en aan de ondernemer een boete op van in totaal EUR 105.000,= voor het overtreden van de telemarketing- en de timeshare regels. De boete moet óf door het bedrijf óf door de ondernemer worden voldaan. Bovendien legt de Consumentenautoriteit twee lasten onder dwangsom op om te voorkomen dat deze verkooppraktijk in de toekomst kan worden voortgezet.

Zowel het bedrijf als de ondernemer hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen dit besluit.