Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boetebesluit Hotel Group International voor overtreding regels timeshare en koop op afstand

Op 9 oktober 2012 heeft de Consumentenautoriteit een besluit genomen inzake Hotel Group International C.V. en de ondernemer.

Hotel Group International C.V. is een onderneming die consumenten via telemarketing het HotelGroup Passport aanbiedt. Het HotelGroup Passport is een abonnement voor de duur van 12 of 24 maanden dat zonder opzegging automatisch wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Met het HotelGroup Passport kunnen consumenten gedurende de looptijd van het Passport gratis of tegen een gereduceerd tarief overnachten in een van de bij het Passport aangesloten hotels.

Naar aanleiding van meldingen van consumenten over het HotelGroup Passport onder andere bij ConsuWijzer is door toezichthouders van de Consumentenautoriteit een onderzoek ingesteld naar de handelspraktijken van Hotel Group International C.V. en de ondernemer. Zo meldden consumenten onder meer zij gebeld werden met de mededeling dat zij een vakantiereis hadden gewonnen of kregen aangeboden. Vervolgens bleken zij niet alleen vast te zitten aan een abonnement op een hotelkortingskaart waar zij moeilijk vanaf konden komen, maar ook kregen zij te maken met incassomaatregelen.

De Consumentenautoriteit merkt het HotelGroup Passport aan als een vakantieproduct van lange duur. Dit betekent dat bij de verkoop van die producten onder meer moet worden voldaan aan de timeshare-regelgeving. Zo moet aan consumenten voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informatie op een duurzame gegevensdrager worden verstrekt, en moet de overeenkomst zelf schriftelijk worden gesloten en door beide partijen worden ondertekend. Omdat de verkoop via telemarketing plaatsvond, zijn de handelspraktijken van Hotel Group International C.V. en de ondernemer eveneens getoetst aan de wetgeving inzake koop op afstand.

In dit besluit stelt de Consumentenautoriteit zowel een overtreding vast van de timeshare-regelgeving als van de wetgeving inzake koop op afstand. Zo werden consumenten telefonisch benaderd en was van een schriftelijke overeenkomst geen sprake. Evenmin werd aan consumenten van tevoren informatie over het HotelGroup Passport toegezonden. Daarnaast hebben Hotel Group International C.V. en ondernemer nagelaten bij aanvang van het telemarketinggesprek duidelijk het commerciële oogmerk te melden.

In dit besluit legt de Consumentenautoriteit voor de geconstateerde overtredingen aan Hotel Group International C.V. en aan de ondernemer een bestuurlijke boete op van in totaal EUR 105.000,-. Naast de opgelegde boetes heeft de Consumentenautoriteit twee lasten onder dwangsom opgelegd om herhaling van de geconstateerde overtredingen te voorkomen.

Zowel het bedrijf als haar feitelijk leidinggevende hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Consumentenautoriteit.

Hotel Group International C.V. en haar ondernemer hebben de voorzieningenrechter verzocht om het sanctiebesluit te schorsen en openbaarmaking van het sanctiebesluit te voorkomen. Op 30 november 2012 heeft de voorzieningenrechter beide verzoeken afgewezen en beslist dat het besluit van de Consumentenautoriteit openbaar gemaakt mag worden. De uitspraak van de voorzieningenrechter is gepubliceerd op de website Rechtspraak.nl, onder het nummer: LJN: BY4734
 

Documenten

Boetebesluit Hotel Group International voor overtreding regels timeshare en koop op afstand (PDF - 168.56 kB)
 

Bijlagen

Besluit tot openbaarmaking in de zaak Hotel Group International C.V. (PDF - 136.48 kB)