Kruimelpad

Zienswijzen marktpartijen op het ontwerp-marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken (Wholesale Fixed Access)

Op 27 februari 2018 is het ontwerpbesluit marktanalyse wholesale fixed access (WFA) ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. De ACM heeft van de volgende partijen een zienswijze op dit ontwerpbesluit ontvangen: BCPA, Consumentenbond, EMM, Eurofiber, KPN, M7, NDIX, Netrebel, NLConnect, Nox Telecom, Talpa, Tele2, T-Mobile, VCO, VodafoneZiggo, Voiceworks/Xenosite en een particulier. De ACM Heeft op basis van deze zienswijzen het besluit verduidelijkt en op enkele onderdelen aangepast. De zienswijze van partijen en de reactie van ACM daarop is samengevat in de Nota van Bevindingen bij het besluit. Het aangepaste ontwerpbesluit is op 31 juli genotificeerd bij de Europese Commissie. Die geeft binnen vier weken een reactie.