Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: naast KPN ook vast netwerk VodafoneZiggo openstellen voor concurrentie

KPN en VodafoneZiggo moeten allebei hun vaste netwerk openstellen voor andere aanbieders. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access. Deze regulering gaat in per 1 oktober 2018.

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘We zien dat deze twee partijen gezamenlijk dominant zijn op de markt. Daarmee zouden ze die positie kunnen gebruiken om in stilzwijgende afstemming bijvoorbeeld prijzen voor consumenten te verhogen of voorwaarden in hun voordeel aan te passen. Omdat zowel KPN als VodafoneZiggo die mogelijkheden heeft, vindt de ACM het eerlijk om het netwerk van beide partijen open te stellen voor concurrentie. Op deze wijze kunnen aanbieders zonder eigen netwerk toch hun diensten aanbieden aan consumenten en bedrijven. Zo blijft er voldoende concurrentie op de retailmarkten met meer keuze en goede tarieven.‘

Wat verandert er

Voorheen hadden alternatieve aanbieders zonder eigen vast netwerk alleen toegang tot het netwerk van KPN. Zij kunnen nu ook via het vaste kabelnetwerk van VodafoneZiggo internet-, televisie- en vaste telefoondiensten aanbieden. Voor KPN zijn de nieuwe regels lichter dan voorheen. Zo mag KPN in gebieden met glasvezel, toegang tot koper uitfaseren. Uiteraard stelt de ACM hieraan wel voorwaarden, om ervoor te zorgen dat andere aanbieders die gebruik maken van het netwerk van KPN effectief kunnen blijven concurreren.

Zorgen voor voldoende concurrentie

De ACM stelt in haar marktanalyse vast dat op de markt voor vaste netwerken KPN en VodafoneZiggo zonder regulering gezamenlijk aanmerkelijke marktmacht hebben. KPN en VodafoneZiggo hebben een gelijkwaardige positie op de telecommarkt met elk een eigen vast- en een mobiel netwerk. Hun marktmacht stelt hen in staat om alternatieve aanbieders van de markt te weren en vervolgens te hoge retailprijzen voor eindgebruikers te hanteren. Om te zorgen voor voldoende concurrentie op de markt, heeft de ACM besloten tot regulering.

Effecten voor consumenten

Voordat consumenten daadwerkelijk iets merken van de effecten van regulering van de kabel is nog een aantal stappen in het proces nodig. Allereerst moet VodafoneZiggo een referentieaanbod opstellen en tarieven voor de toegang voorstellen. Vervolgens is er ruimte voor onderhandeling over het tarief  en het referentieaanbod met andere aanbieders. Als zij concrete plannen hebben om diensten aan te bieden via het netwerk van VodafoneZiggo, moet VodafoneZiggo het netwerk daarvoor geschikt maken. Naar verwachting is dat in de loop van volgend jaar gereed.

Gevolgde procedure

Het marktanalysebesluit is volgens een zorgvuldige procedure tot stand gekomen. Eind februari 2018 konden belanghebbenden een zienswijze indienen op een conceptversie van de marktanalyse. In totaal hebben achttien marktpartijen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De ACM heeft de zienswijzen van marktpartijen en haar reactie daarop in het besluit verwerkt. Op een aantal punten heeft dit tot aanpassing van het besluit geleid. Eind juli heeft  de ACM het ontwerpbesluit marktanalyse inclusief de zienswijzen van marktpartijen aan de Europese Commissie voorgelegd. Eind augustus is de Commissie met enkele opmerkingen akkoord gegaan met het besluit.