Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring voorstel wijzigingen CWE flow-based TenneT TSO

De ACM heeft het voorstel van TenneT tot wijziging van CWE flow-based goedgekeurd. Het gaat hierbij specifiek om de goedkeuring van het voorstel van TenneT tot wijziging van de (i) flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor day-ahead in Centraal-West Europa (hierna: CWE flow-based day-ahead), (ii) methodologie voor de verdeling van de congestie-inkomsten bij flow-based marktkoppeling (hierna: methodologie voor verdeling van congestie-inkomsten) en (iii) capaciteitsberekeningsmethodologie voor intraday. Deze drie methodologieën en latere wijzigingen van deze methodologieën zijn eerder door de ACM goedgekeurd.

Wat is flow-based?

De elektriciteitsnetten van de landen in Centraal-West Europa zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Wat wordt er gewijzigd?

TenneT geeft in de begeleidende brief bij het voorstel aan dat de voorgestelde wijzigingen zijn ingegeven door de introductie van de grens tussen de biedzones Duitsland/Luxemburg en België ten gevolge van de ingebruikname van de DC-verbinding ALEGrO tussen de netten van Amprion en Elia en dat tevens aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943.

Bij besluit van 9 oktober 2020 keurt de ACM het voorstel tot wijziging van (i) de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor CWE, (ii) de methodologie voor verdeling van congestie-inkomsten en (iii) de capaciteitsberekeningsmethodologie voor intraday goed.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring voorstel wijzigingen CWE flow-based TenneT TSO (PDF - 234.5 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 - Goedkeuring voorstel wijzigingen CWE flow-based TenneT TSO - CWE flow-based voorstel (PDF - 10.54 MB) Bijlage 2 - Goedkeuring voorstel wijzigingen CWE flow-based TenneT TSO - Position paper CWE NRAs (PDF - 329.47 KB)