Kruimelpad

Besluit

Goedkeuring verzoek TenneT wijziging CWE flow-based day-ahead

22-05-2020

De ACM heeft het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot wijziging van flow-based day-ahead voor Centraal-West Europa (hierna: CWE flow-based day-ahead) op 12 juni 2019 goedgekeurd. CWE flow-based day-ahead is eerder goedgekeurd door de ACM bij besluit van 10 april 2015. Bij besluiten van 31 augustus 2018 en 22 januari 2019 is CWE flow-based day-ahead eerder gewijzigd.

Wat is flow-based?

De elektriciteitsnetten van de landen in de CWE regio zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Wat is er gewijzigd?

Het door de ACM goedgekeurde voorstel bevat wijzigingen om CWE flow-based day-ahead zodanig aan te passen dat deze methodologie in overeenstemming is met de implementatie van de multi-NEMO (benoemde elektriciteitsmarkbeheerders, nominated electricity market operators) regelingen in de betrokken landen. Tevens wordt de voor de winter van de jaren 2018 en 2019 toegevoegde external constraint (een importbeperking) voor Frankrijk, ten behoeve van de netveiligheid in Zwitserland, weer uit de methodologie verwijderd.