Kruimelpad

Codebesluit procedure congestiebeheer en flow based marktkoppeling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de Netcode Elektriciteit en de congestiebeheersprocedure aan te passen voor de introductie van flow-based marktkoppeling.

Wat staat er in het besluit?

In het besluit van ACM staat dat de voorstellen van Netbeheer Nederland binnen de wettelijke kaders blijven en dat ACM ze vaststelt. Dit voornemen is gebaseerd op de informatie die ACM heeft gekregen van Netbeheer Nederland.

Wat is het doel van het besluit?

Het doel van het besluit is het juridische mogelijk maken dat Tennet flow-based marktkoppeling kan toepassen. Flow-based marktkoppeling betreft een methode waarbij de beschikbare dag-vooruit transportcapaciteit voor grensoverschrijdende handel wordt toegewezen. Ten opzichte van de huidige methode levert flow-based een hogere welvaart op voor Nederland, doordat efficienter gebruik wordt gemaakt van de transportcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM voor wat betreft de wijziging van de codes. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM voor wat betreft de wijziging in de congestiebeheersprocedure. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Meer informatie over het codebesluit procedure congestiebeheer en flow based marktkoppeling