Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring ACM verzoek TenneT wijziging flow-based CWE

De ACM heeft het voorstel van TenneT tot wijziging van de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor day-ahead in Centraal-West Europa (hierna: het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead) goedgekeurd. CWE flow-based day-ahead en latere wijzigingen daarin zijn eerder ook door de ACM goedgekeurd.

Wat is flow-based?

De elektriciteitsnetten van de landen in Centraal-West Europa zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Wat wordt er gewijzigd?

TenneT heeft voorgesteld om de door de ACM goedgekeurde methodologie voor CWE flow-based day-ahead te wijzigen. Het voorstel is om een zogenaamde external constraint (een importlimiet) voor de Franse biedzone toe te voegen voor een beperkt aantal uren in de aankomende winterperiode. Deze external constraint heeft als doel om  netveiligheidsproblemen in Zwitserland als gevolg van de toepassing van CWE flow-based day-ahead te voorkomen. Dit is een tijdelijke maatregel.

TenneT heeft de voorstellen ontwikkeld met de TSB’s van Centraal-West Europa.

Goedkeuring

In het besluit van 22 januari 2019 keurt de ACM het voorstel tot wijziging van de methodologie voor CWE flow-based day-ahead goed.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring verzoek TenneT wijziging flow-based CWE (PDF - 2.45 MB)