Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codewijzigingsbesluit Rocof en Blindstroom (RfG)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland en TenneT om de Netcode elektriciteit te wijzigen. 
Met dit codewijzigingsbesluit beoogt de ACM de waarde van de frequentiegradiënt voor elektriciteitsproductie-eenheden powerpark modules vast te stellen. Ook de blindvermogen-eisen worden hiermee vastgesteld.

Dit is een vervolg op het besluit dat de ACM op 20 december 2018 heeft genomen over de voorwaarden voor productie-eenheden.

Inhoudelijk

Het gaat om twee eisen: blindstroom en de frequentiegradiënt (RoCoF, Rate of Change of Frequency). Beide zijn eisen die worden gesteld aan productie-eenheden. De RfG Verordening is de basis voor deze eisen. De ACM is voornemens het voorstel gewijzigd vast te stellen. 

Ten aanzien van blindstroom geldt het volgende. Netbeheer Nederland en TenneT stelden  zware eisen voor. De ACM neemt deze eisen niet over, maar stelt lichtere eisen vast zoals standaard door apparatuur kunnen worden geleverd.

De RfG Verordening verplicht daarnaast nieuwe eisen voor Rocof. Ook hier stelde Netbeheer Nederland en TenneT  zware eisen voor. Deze neemt de ACM niet over. Als TenneT op een later moment wél kan aantonen dat zwaardere eisen nodig zijn, dan kan zij een nieuw codewijzigingsvoorstel indienen, met bijbehorende onderbouwing.

Overgangsbepaling

De eisen gaan gelden voor nieuwe eenheden. Bestaande eenheden hoeven er niet aan te voldoen. Wat bestaande eenheden zijn en wat nieuwe, daarover heeft de ACM in november 2018 een besluit genomen. Daarin is bepaald dat de grens ligt op 27 april 2019. 

Dat betekent dat eenheden die na die tijd een koopovereenkomst hebben afgesloten niet weten aan welke blindstroom- en RoCoF-eisen ze moesten voldoen. De RfG Verordening gaat er van uit dat ze aan de nieuwe eisen moeten voldoen, maar die waren nog niet bekend tussen 27 april en de datum van dit besluit. Daarom is een overgangsbepaling opgenomen. De bepalingen over de frequentiegradiënt en het blindvermogen gelden alleen voor eenheden die na het inwerkingtreden van het besluit (vermoedelijk december 2019) een koopovereenkomst hebben getekend.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • Naar Codes energie wijzigen

 

Bekijk het bericht in de Staatscourant (PDF)

 

Documenten

Ontwerpbesluit Rocof en Blindstroom (RFG) (PDF - 624.03 KB)