Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nieuwe regels vastgesteld voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid. De ACM wil dat de concurrentieregels niet onnodig in de weg staan bij afspraken die bijdragen aan een duurzamere samenleving.

De beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken vervangt de eerdere concept-leidraad van de ACM over duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven. De beleidsregel volgt de aanpak voor duurzaamheidsafspraken die de Europese Commissie beschrijft in haar Richtsnoeren voor horizontale overeenkomsten. In de beleidsregel staat ook dat de ACM in twee extra situaties niet zal optreden als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dit geeft bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken.

Bedrijven kunnen vragen over duurzaamheidsafspraken stellen aan de ACM. In de beleidsregel staat hoe contact kan worden opgenomen met de ACM.

 

Documenten

Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken (PDF - 296.34 KB)