Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: uitrol van glasvezel maakt sterke ontwikkeling door in Nederland

De ACM ziet een positieve trend in de Nederlandse markt van glasvezel, waarbij de uitrol aanzienlijk is opgeschaald en er steeds meer glasvezel wordt uitgerold in grotere aanééngesloten gebieden in één gemeente. Dit staat in het vandaag verschenen rapport over de ontwikkelingen bij de uitrol van glasvezel. Waar er in 2019 nog ongeveer 180.000 huishoudens op glasvezel werden aangesloten, is dat aantal in 2020 gestegen tot ongeveer 500.000. In totaal beschikken ongeveer 3,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland nu over een glasvezelaansluiting. Verschillende partijen hebben ook plannen voor verdere grootschalige uitrol van glasvezel aangekondigd. Indien deze plannen worden uitgevoerd en het huidige tempo van uitrol wordt gecontinueerd, zou heel Nederland daarmee (ruim) voor 2030 op glasvezel kunnen worden aangesloten.

De ACM signaleert nog een aantal aandachtspunten, met name in gevallen waarbij meerdere telecomaanbieders van plan zijn om in dezelfde gebieden consumenten en bedrijven aan te sluiten op glasvezel. Deze situaties leiden tot vertraging in de uitrol en roepen bij gemeenten en telecomaanbieders vragen op over welke coördinatie mogelijk en gewenst is.

Manon Leijten, bestuurslid ACM: “Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis eens te meer duidelijk gemaakt dat de beschikbaarheid van hoogwaardige telecommunicatienetwerken van groot belang is voor zowel mensen als bedrijven. Dat de uitrol van glasvezel in Nederland het afgelopen jaar sterk is opgeschaald vind ik dan ook een positieve ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat ieder huishouden in Nederland ten minste beschikking heeft over één glasaansluiting, naast de veelal reeds aanwezige koper- en kabelaansluiting. We blijven daarom aandacht houden voor de glasvezelmarkt.”

De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten graag helpen bij een snelle en efficiënte uitrol. Daarom heeft de ACM in een levend document denkrichtingen voor gemeenten opgesteld, waarin wordt beschreven welke mogelijkheden gemeenten volgens de ACM hebben om de uitrol van glasvezel in goede banen te leiden. Graag zou de ACM deze denkrichtingen samen met gemeenten en telecomaanbieders verder willen verkennen. De ACM blijft de glasvezelmarkt monitoren om mededingingsbeperkend gedrag bij de uitrol tijdig te kunnen signaleren en zo nodig in te grijpen.

Denkrichtingen gemeenten

Indien er in een gemeente meerdere telecomaanbieders zijn met overlappende uitrolplannen, raadt de ACM gemeenten aan om telecomaanbieders uit te nodigen om te komen tot co-investering. In dat geval investeren zij samen in één netwerk met open toegang voor alle internetaanbieders. Tot op heden is er in Nederland nog geen co-investering in glasvezel van de grond gekomen.

Om de uitrol van glasvezel te versnellen en de overlast voor bewoners te verminderen, ziet de ACM mogelijkheden voor gemeenten om de uitrolplannen van verschillende telecomaanbieders geografisch te coördineren. Dat wil zeggen dat de verschillende telecomaanbieders wordt voorgesteld in verschillende wijken te starten met de uitrol, om de totale glasdekking zo snel mogelijk te realiseren. Dergelijke afspraken zijn afhankelijk van de deelname van telecomaanbieders en zijn van tijdelijke aard: het is niet mogelijk en niet wenselijk dat het telecomaanbieders wordt verboden om ergens glasvezel uit te rollen. Vanuit het oogpunt van concurrentie zijn parallelle glasvezelaansluitingen op de lange termijn bevorderlijk voor de keuzevrijheid voor consumenten en bedrijven.