Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM houdt extra rekening met energietransitie bij bepalen netwerktarieven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zet zich in voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening, nu en in de toekomst. Daarom houdt de ACM bij het bepalen van de transporttarieven voor gas en elektriciteit de komende jaren extra rekening met kosten die nodig zijn voor de energietransitie. Om beheerders van elektriciteitsnetten meer financiële ruimte te geven voor noodzakelijke investeringen zorgt de ACM ervoor dat netbeheerders een deel van de kosten eerder mogen meenemen in hun netwerktarieven. Dit regelt de ACM in de methodebesluiten voor TenneT en de regionale netbeheerders elektriciteit. Daarnaast zorgt de ACM ervoor dat regionale netbeheerders van gas hun kosten eerder vergoed krijgen zodat in de toekomst grote stijgingen van het transporttarief worden voorkomen.

In deze methodebesluiten stelt de ACM per netbeheerder de methodiek vast waarmee de komende 5 jaar de toegestane inkomsten voor de netbeheerders worden bepaald. De hoogte van de toegestane inkomsten is bepalend voor de tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen voor de aansluiting en het transport van elektriciteit en gas. Via deze regulering zorgt de ACM ervoor dat netbeheerders genoeg inkomsten ontvangen om de kosten van investeringen te dekken. Anderzijds zorgt de ACM ervoor dat de tarieven van netbeheerders niet hoger zijn dan redelijk, en prikkelt zij netbeheerders om efficiënt te werken.

Investeren in de energietransitie

Fossiele brandstoffen worden op steeds grotere schaal vervangen door hernieuwbare vormen van energie, met name zon- en windenergie. Om deze duurzame elektriciteit te kunnen transporteren moet er de komende jaren veel geld worden geïnvesteerd in uitbreidingen en verzwaring van het elektriciteitsnet. De netbeheerders moeten voldoende financiële middelen hebben voor deze investeringen in de energietransitie. Om netbeheerders van het elektriciteitsnet extra financiële ruimte te geven om noodzakelijke investeringen te doen mogen netbeheerders daarom een deel van de kosten die zij maken nu al verwerken in hun tarieven. Door de extra ruimte die nu gegeven wordt gaan mensen en bedrijven per saldo niet meer maar wel iets eerder betalen. Zo worden de kosten voor de energietransitie eerlijker verdeeld over generaties. Dit is belangrijk omdat de energierekening voor mensen en bedrijven nu én in de toekomst betaalbaar moet blijven. De ACM verwacht dat de netbeheerders deze extra ruimte ook daadwerkelijk inzetten voor de energietransitie en zal dit de komende jaren ook monitoren.

Gevolgen voor de consument

De netwerkkosten maken maar een klein deel uit van de totale energierekening van consumenten. De verwachting is dat de besluiten van de ACM per saldo niet tot een stijging van de tarieven voor consumenten zullen leiden. De extra ruimte voor de netbeheerders wordt gecompenseerd door de lage rentestand. De ACM stelt de precieze hoogte van de tarieven jaarlijks met tariefbesluiten vast. Daarom is nu nog niet met zekerheid te zeggen hoe hoog de tarieven de komende vijf jaar zullen zijn. Naar verwachting kunnen de netwerkkosten voor een gemiddeld gezin hierdoor de komende jaren hooguit enkele euro’s per jaar stijgen.